AbemaTV,ヱヴァンゲリヲン,新劇場版:序、:破,無料独占配信,オリジナル特別企画,奇跡の5時間,

「AbemaTV」で見なきゃダメだ!『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序、:破』世界初無料独占配信を始めとするAbemaTV オリジナル特別企画『奇跡の 5 時間』

株式会社 AbemaTV(アベマティーヴィー)が運営する“無料で楽しめるインターネットテレビ局”「AbemaTV(アベマティーヴィー)」は、「AbemaTV」のアニメ専門 2 チャンネルを縦断し、『ヱヴァンゲリヲン新劇場…